طرح های مصوب

عناوین طرح‌های مصوب مرکز تحقیقات بالینی سرطان به قرار زیر است:
 1. Phase 2 study of response rate and side effects of preoperative chemotherapy with Docetaxel, Oxaliplatin and Capcitabine (TOX) in patients with locally advanced operable gastric adenocarcinoma
 2. Complete chemotherapeutic removal of a non-metastatic case of primarypure small cell carcinoma of the prostate
 3. Malignant Retroperitoneal Hemangiopericytoma: Report of 73 Years Old Woman and Review of Literature
 4. Prospective Cohort Study of Therapeutic Response to Bevacizumab in Adult Patients with Recurrent Glioblastoma Multiform Based on Genetic Biomarkers and Clinical Factors

 

 • بررسی موارد Phyllodes tumor در بخش پاتولوژی بیمارستان میلاد و همراهی آن با سایر تومورها
 • بررسی شیوع تومورهای اولیه غده پینه آل و ارتباط آن با سایر توده های خط میانی در بیمارستان میلاد از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰
 • غربالگری سرطان پستان در میان کارکنان بیمارستان میلاد
 • مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاکس در پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان
 • بررسی و مقایسه فراوانی روش‌های مختلف جراحی‌های پستان و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان میلاد از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
 • بررسی نقش پروگنوستیک ژن های MGMT,IDH1,IDH2 در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم تحت درمان با داروی BEVACUZIMAB (یک مطالعه همگروهی)
 • بررسی بقای بدون عود بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital