اعضای شورای عالی و هیئت موسس

اعضای شورایعالی و هیئت مؤسس

اعضای شورایعالی

  • دکتر فرهاد حمزه زاده (مدیر عامل بیمارستان)
  • دکتر مهدی ناقوسی (معاون درمان بیمارستان)
  • آقای ایوب جهانیان (معاون اداری و مالی بیمارستان)
  • دکتر سعادت مولانایی (پزشک)
  • دکتر سید حسین یحیی زاده (رئیس مرکز تحقیقات)

 

اعضای هیئت مؤسس

  • دکتر علی فتاحی
  • دکتر منوچهر کیهانی
  • دکتر سعادت مولانایی
  • دکتر کامیار ملازاده
  • دکتر سید حسین یحیی زاده

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital