اعضای شورای عالی و هیئت موسس

اعضای شورایعالی و هیئت مؤسس

اعضای شورایعالی

 • دکتر محمودرضا فیاض (مدیر عامل بیمارستان)
 • دکتر همایون نصابیان (معاون اداری و مالی بیمارستان)
 • دکتر محمدعلی سازگاری (معاون درمان بیمارستان)
 • دکتر علیرضا جلالی (سرپرست مدیریت طرح و برنامه بیمارستان)
 • دکتر علی فتاحی (پزشک)
 • دکتر علیرضا جعفری (پزشک)
 • دکتر سعادت مولانایی (پزشک)
 • دکتر سید حسین یحیی زاده (رئیس مرکز تحقیقات)

 

اعضای هیئت مؤسس

 • دکتر علی فتاحی
 • دکتر منوچهر کیهانی
 • دکتر سعادت مولانایی
 • دکتر کامیار ملازاده
 • دکتر سید حسین یحیی زاده

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital