معرفی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی در تیر ماه ۸۰ افتتاح گـردید. این بیمارستان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز درمانی منطقه، پذیرای بیماران بیشماری از سراسر کشور می باشد. با توجه به فراوانی انواع بیماری های سرطانی در سطح کشور و مراجعه تعداد انبوهی از آن ها به بیمارستان میلاد، این بیمارستان تبدیل به یکی از مراکز مهم تشخیص و درمان اولیه اکثریت قریب به اتفاق سرطان ها گردیده است و وجود اطلاعات ذیقیمت در خصوص تنوع و فراوانی بیماران، لزوم تحقیق و بررسی در خصوص جنبه های مختلف بیماری های سرطانی را ایجاد نموده است. در این راستا، به منظور افزایش غنای علمی بیمارستان و حضور در مجامع علمی انکولوژی و انتقال تجارب ارزشمند تشخیصی و درمانی بیمارستان در قالب کنگره ها، مقالات و انتشار مجلات علمی پژوهشی، “مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد” در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و مجوز تاسیس آن در پایان سال ۱۳۹۳ صادر شد.

“مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد” به عنوان اولین مرکز تحقیقات رسمی بیمارستان و ثبت شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده همچنین در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی نیز اولین مرکز تحقیقات با این مشخصات می باشد.

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital