کادر اجرایی

  • دکتر سید حسین یحیی زاده (رئیس مرکز و دبیر شورایعالی)

مشاهده رزومه

  • دکتر ساحل ولدان طاهباز (پژوهشگر)
  • مرضیه بهشتی (کارشناس پژوهش)
  • فرشته فرومدیان (منشی)

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital