colon_cancer

انجام غربالگری سرطان کولورکتال برای پرسنل بیمارستان

سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع و چهارمین علت مرگ و میر در دنیا شناخته شده است. در ایران نیز در سالهای اخیر روند رو به رشدی از سرطان کولورکتال گزارش گردیده است و در میان ۵ سرطان شایع در کشور سرطان کولورکتال رتبه سوم را دارد.

از آنجائیکه این سرطان تنها سرطان قابل پیشگیری است، غربالگری می تواند به تشخیص زود هنگام و درمان آسانتر آن کمک نماید.

مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان با همکاری اداره سرطان وزارت بهداشت اقدام به انجام غربالگری  این سرطان در پرسنل بالای ۵۰ سال نموده است. روش کار بدین صورت است که پس از شناسایی گروه هدف و تشریح اهمیت و نحوه اجرای غربالگری، اطلاعات و سوابق فردی و خانوادگی گروه هدف جمع آوری و پس از انجام آزمایشات مربوطه کلیه اطلاعات شخص بررسی شده و در صورت کشف نکات قابل بررسی بیشتر، برای پیگیری های تکمیلی به متخصصین مربوطه ارجاع می گردند. همچنین در این پروژه آموزش های خود مراقبتی نیز ارائه خواهد شد.

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital