%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af

برگزاری اولین کنگره بین المللی شبکه ملی تحقیقات سرطان

برگزاری اولین کنگره بین المللی شبکه ملی تحقیقات سرطان، ۹ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، بیمارستان امام خمینی- تالار امام

(لینک وب سایت کنگره)

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital