untitled2

برگزاری چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن در بیمارستان میلاد

مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد همچون سال های گذشته، چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن را در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در محل سال همایش های بیمارستان میلاد برگزار خواهد کرد.

این سمینار که با همکاری گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن گوش، حلق و بینی ایران برگزار می گردد دارای امتیاز بازآموزی بوده و

و با حضور مهمانان و سخنرانان داخلی و بین المللی و با تاییدیه محافل معتبر بین المللی در زمینه سرطان همچون  European Society for  Radiotherapy &  Oncology

برگزار می شود.

( لینک تقویم (ESTRO  (European Society for  Radiotherapy &  Oncology )

 

 

 

 

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital