2

برگزاری سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران، همزمان با سومین کنگره بین المللی پرستاری و سومین کنگره بین المللی کارشناسان رادیوتراپی

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران، همزمان با سومین کنگره بین المللی پرستاری و سومین کنگره بین المللی کارشناسان رادیوتراپی

 

ادامه مطلب

 

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital