2222

برگزاری پنجمین سمینار تومورهای سر و گردن در بیمارستان میلاد

مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد همچون سال های گذشته، پنجمین سمینار تومورهای سر و گردن را در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در محل سال همایش های بیمارستان میلاد برگزار نمود.

این سمینار با همکاری گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن گوش، حلق و بینی ایران و با حمایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان میلاد و سایر انجمن ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط برگزار می گردد. همچنین این سمینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و با اخذ تاییدیه محافل معتبر بین المللی در زمینه سرطان همچون  European Society for  Radiotherapy &  Oncologyمی باشد و در تقویم کنگره های سالانه این مرکز نیز ثبت شده است.

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital