6

برگزاری ششمین جلسه از سری وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین توسط مرکز تحقیقات سرطان

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۰۵ آبان ۱۳۹۹

ششمین جلسه از وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین در تاریخ ۸ آبان ۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

5

برگزاری پنجمین جلسه از سری وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین توسط مرکز تحقیقات سرطان

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۱۹ مهر ۱۳۹۹

پنجمین جلسه از وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین در تاریخ ۲۴ مهر ۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

4

برگزاری چهارمین جلسه از سری وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین توسط مرکز تحقیقات سرطان

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۹۹

چهارمین جلسه از وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین در تاریخ ۱۰ مهر ۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

3

برگزاری سومین جلسه از سری وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین توسط مرکز تحقیقات سرطان

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۹۹

سومین جلسه از وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین در تاریخ ۳ مهر ۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

2

برگزاری دومین جلسه از سری وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین توسط مرکز تحقیقات سرطان

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۹۹

دومین جلسه از وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

1

برگزاری اولین جلسه سری وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین توسط مرکز تحقیقات سرطان

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۹۹

اولین جلسه از وبینارهای کشوری تومورهای نورواندوکرین در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

2

برگزاری سلسله وبینارهای تومورهای نورواندوکرین

نوشته شده توسط : مدیر   در تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۹۹

مرکز تحقیقات سرطان در نظر دارد با همکاری انجمن های علمی انکولوژی معتبر سلسله وبینارهای تومورهای نورواندوکرین را برگزار نماید.

 

ادامه مطلب

 

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital