1

اولین جلسه وبینار تومورهای سر و گردن

اولین جلسه “وبینار تومورهای سر و گردن” با عنوان وبینار تومورهای زبان، در روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد. این وبینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و در سامانه آموزش مداوم پزشکی با شناسه ۱۶۵۷۸۱ ثبت شده است.

گروه های هدف (گروههاى متخصصین رادیولوژی انکولوژى، همانولوژی انکولوژی، گوش گلو و بینی و جراحی سر و گردن، رادیولوژی و پاتولوژی) می توانند با ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و پس از نصب برنامه MS Teams ، به صورت آنلاین در وبینار شرکت نمایند.

 

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital