2

دومین جلسه وبینار تومورهای سر و گردن

دومین جلسه “وبینار تومورهای سر و گردن” با عنوان وبینار تومورهای لارنکس و هیپوفارنکس، در روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد. این وبینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و در سامانه آموزش مداوم پزشکی با شناسه ۱۶۶۰۴۴ ثبت شده است.

گروه های هدف (گروههاى متخصصین رادیولوژی انکولوژى، همانولوژی انکولوژی و گوش گلو و بینی و جراحی سر و گردن) می توانند با ثبت نام در سامانه آموزش مداوم به صورت آنلاین در وبینار شرکت نمایند.

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital