4

چهارمین جلسه وبینار تومورهای سر و گردن

چهارمین جلسه “وبینار تومورهای سر و گردن”  با عنوان وبینار تازه های تشخیصی و درمانی مولکولی در سرطان های سر و گردن، در روز پنجشنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰ توسط مرکز تحقیقات بالینی سرطان برگزار خواهد شد.

این وبینار دارای امتیاز بازآموزی بوده و در سامانه آموزش مداوم پزشکی با شناسه  ۱۶۶۴۸۴ ثبت شده است.

گروه های هدف شامل رشته های رادیوتراپی انکولوژی، هماتولوژی انکولوژی و گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن ( دارای ۲/۵ امتیاز)، پاتولوژی (دارای ۱/۲۵ امتیاز) و پزشکی هسته ای (دارای ۰/۷۵ امتیاز) می توانند با ثبت نام در سامانه آموزش مداوم در وبینار شرکت نمایند.

 

 

 

بازگشت

 

 

© 2015 Copyright Milad Hospital